Xem Tuổi Hợp Nam Kỷ Hợi

Xem Nam Kỷ Hợi hợp với vợ tuổi nào?

Nam tuổi kỷ hợi sinh vào các tháng 3, 4, 5, 6,11 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ. Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi kỷ hợi – Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến