Xem Tuổi Vợ Chồng

Xem Nữ Kỷ Hợi hợp với chồng tuổi nào?

Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có đôi kết hôn vào những năm trên thì hay nảy sinh các việc buồn phiền không mong muốn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng. Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Kỷ Hợi Năm sinh

Xem Nam Kỷ Hợi hợp với vợ tuổi nào?

Nam tuổi kỷ hợi sinh vào các tháng 3, 4, 5, 6,11 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ. Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi kỷ hợi – Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến