xem tuổi xây nhà 2045 cho tuổi kỷ hợi 2019

Xem tuổi làm nhà năm 2045 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nữ

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2045, tức năm Ất Sửu, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2049 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Năm tốt

Xem tuổi làm nhà năm 2045 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nam

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2045, tức năm Ất Sửu, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2049 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Năm tốt