chọn tuổi khởi công

Xem tuổi làm nhà năm 2048 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi Nữ Kỷ Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2048 tức năm Mậu Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nữ Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2047 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nữ

Kim lâu: Năm 2047, gia chủ 29 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu . Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nữ Kỷ Hợi Năm dự kiến khởi công: 2047 – Đinh Mão Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2046 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi Nữ Kỷ Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2046 tức năm Bính Dần, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nữ Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2045 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nữ

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2045, tức năm Ất Sửu, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2049 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Năm tốt

Xem tuổi làm nhà năm 2044 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nữ Kỷ Hợi Năm dự kiến khởi công: 2044 – Giáp Tí Việc chọn thời điểm xây nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2048 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nam

Tam tai: Gia chủ tuổi Nam Kỷ Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2048 tức năm Mậu Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nam Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2047 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nam

Kim lâu: Năm 2047, gia chủ 29 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu . Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nam Kỷ Hợi Năm dự kiến khởi công: 2047 – Đinh Mão Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2046 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nam

Tam tai: Gia chủ tuổi Nam Kỷ Hợi, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2046 tức năm Bính Dần, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nam Kỷ Hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2045 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nam

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2045, tức năm Ất Sửu, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm phải kim lâu hoặc hoàng ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2049 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Năm tốt

Xem tuổi làm nhà năm 2044 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 2019 mạng nam

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2019 Năm sinh âm lịch: Nam Kỷ Hợi Năm dự kiến khởi công: 2044 – Giáp Tí Việc chọn thời điểm xây nhà